Confused boy with a computerEnkel eenvoudige tips voor de kinderen en hun ouders.
Niet te veel, maar ook niet te weinig …, voldoende om elkaar te begrijpen.
Voor kinderen tot 7 jaar hebben we hier een betere oplossing, die veilig internetten kan garanderen.

10 tips voor kinderen

1. Ik vertel mijn ouders wat ik meemaak op het Internet.

2. Internetvrienden zijn in het echte leven soms iemand anders.

3. Mijn naam, adres, telefoonnummer en wachtwoord houd ik geheim.

4. Ik geef nooit een foto van mezelf of anderen.

5.Met de webcam ben ik heel voorzichtig.

6. Een afspraak via het Internet kan gevaarlijk zijn. Ik verwittig altijd mijn ouders.

7. Ik gebruik een zoeksite voor jongeren.

8. Als iemand me lastigvalt of iets me choqueert, verlaat ik de site en vertel ik erover aan een volwassene die ik vertrouw.

9. Niet alles wat ik op het Internet lees, zie en hoor is waar.

10. Cyberpesten doet echt pijn.

11. Ook op het Web bestaan er wetten.

 

10 tips voor ouders

1.Installeer de computer op een gemeenschappelijke plaats. Laat je kind niet alleen op het Internet surfen.

2.Installeer filters en een ‚Äúparental control‚ÄĚ (oudercontrole) en gebruik een beveiligde zoekmachine.

3.Wakker de kritische geest van je kind aan en leg uit dat niet alles wat op het Internet staat correct is.

4.Moedig je kind van bij het begin aan om met je te praten over wat hij op het Internet ziet, aanstootgevend vindt of in de war brengt.

5.Leg je kind uit welke dingen voor jou niet kunnen, rekening houdend met zijn leeftijd, en praat over choquerende sites (racisme, geweld, pornografie…).

6.Informeer je kind over de gevaren die het verspreiden van persoonlijke gegevens inhouden (naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, school…) om te vermijden dat deze misbruikt worden door mensen met slechte bedoelingen of voor commerci√ęle doeleinden.

7.Interesseer je voor de leefwereld en voor de chatvrienden van je kind. Waarschuw voor de risico’s van een persoonlijke ontmoeting. Op het Internet is niet iedereen wie ze pretenderen te zijn.

8.Sensibiliseer je kind voor de risico’s verbonden aan de verspreiding van persoonlijke beelden (foto’s, webcam), deze kunnen buiten hun weten om misbruikt en getrukeerd worden.
9.Weiger dat foto’s van je kinderen op het Internet worden gepubliceerd. Dit is bovendien wettelijk verboden zonder toestemming van de ouders.

10.Het Internet is een publieke plaats waar er wetten tellen. Zorg ervoor dat je kind zich verantwoordelijk gedraagt, net zoals in het dagelijkse leven.