Jongeren houden er van om herkend te worden door online reclame. Hoe meer persoonlijke gegevens er gebruikt worden, hoe meer de reclame hen aanspreekt en hoe hoger de merkbinding.

Sociale netwerksites slaan munt uit de verkoop van persoonsgegevens van hun gebruikers voor reclamedoeleinden. Reclamemakers gebruiken die gretig om potentiële klanten aan te spreken met reclame-op-maat. Jongeren zien in deze vorm van reclame geen schending van hun privacy. Integendeel, ze worden graag herkend door online reclame, zo stelt Evert Van den Broeck (UA).

Niet te veel, niet te weinig

Van den Broeck, masterstudent Strategische Communicatie (UA), confronteerde 40 jongeren tussen 13 en 18 jaar oud met gepersonaliseerde reclame op Facebook. Elke jongere kreeg advertenties voorgeschoteld die inspeelden op zijn of haar persoonlijke interesses. De student wou zo bekijken hoe jongeren het gebruik van persoonsgegevens in online reclame waarderen en welk effect dit heeft op de effectiviteit van de reclame. Gevraagd naar hun mening over de waargenomen online reclame, gingen de jongeren de meest persoonlijke reclame als slecht evalueren.

Maar ook de onpersoonlijke advertenties vonden ze maar niets.  …LEES HIER VERDER … 

Privacyrisico’s

Jongeren houden er dus wel van om herkend te worden door online reclame. Hoe meer persoonlijke gegevens er gebruikt worden, hoe meer de reclame hen aanspreekt en hoe hoger de merkbinding.

Campagnes rond privacyrisico’s op het wereldwijde web missen blijkbaar nog grotendeels hun doel in het efficiënt voorlichten van de jongeren. Hoewel de meeste jongeren zich dus wel bewust zijn van de risico’s, dringt de boodschap volgens Van den Broeck nog niet helemaal door.

Bron: