Omdat u niet altijd over de schouders van uw kinderen kunt meekijken, kunt u in Windows 7 , Vista of Xp beperkingen instellen voor hun computergebruik en ze online veilig houden.

U kunt met Ouderlijk toezicht aangeven hoe lang uw kinderen achter de computer mogen zitten. 
Ook kunt u aangeven welke programma’s en games ze mogen gebruiken en, misschien nog belangrijker, wanneer. 
Met Ouderlijk toezicht in Windows Media Center kunt u tevens de toegang tot aanstootgevende tv-programma’s en films blokkeren.

Bescherm uw kinderen wanneer ze online zijn en download Windows Live Family Safety
Met dit gratis programma kunt u bepalen welke websites uw kinderen kunnen bekijken en met wie ze online kunnen praten. 
Het programma biedt ook handige en eenvoudig te lezen rapporten van hun onlineactiviteiten.

Welke instellingen kan ik opgeven in Ouderlijk toezicht?

Als uw computer is verbonden met een domein, is Ouderlijk toezicht niet beschikbaar.

Met Ouderlijk toezicht kunt u beperkingen opgeven voor de tijd die kinderen achter het computerscherm doorbrengen, de typen spelletjes die ze mogen spelen en de programma’s die ze mogen uitvoeren.

 • Stel paal en perk aan de tijd die uw kinderen achter het computerscherm doorbrengen. U kunt de tijden beperken waarop uw kinderen zich bij de computer mogen aanmelden. Door middel van tijdslimieten kunt u voorkomen dat kinderen zich op de opgegeven tijden aanmelden. U kunt verschillende aanmeldingstijden opgeven voor elke dag van de week. Als ze aangemeld zijn wanneer de toegewezen tijd verstrijkt, worden ze automatisch afgemeld.
 • Voorkom dat uw kinderen spelletjes spelen die u niet goedkeurt. U kunt de toegang tot spelletjes beperken, een leeftijdscategorie kiezen, de typen inhoud kiezen die u wilt blokkeren en de toegang tot spelletjes zonder classificatie of specifieke spelletjes blokkeren of toestaan.
 • Voorkom dat uw kinderen bepaalde programma’s uitvoeren. U kunt voorkomen dat kinderen bepaalde ongewenste programma’s starten.

Ouderlijk toezicht instellen

Als uw computer is verbonden met een domein, is Ouderlijk toezicht niet beschikbaar.

Met behulp van Ouderlijk toezicht kunt u bepalen hoe uw kinderen de computer gebruiken. Zo kunt u beperkingen opgeven voor de tijd die kinderen achter het computerscherm doorbrengen, de spelletjes die ze mogen spelen en de programma’s die ze mogen uitvoeren.

Als u een video wilt bekijken, gaat u naar ‌ Video: Ouderlijk toezicht instellen.

Wanneer de toegang tot een spelletje of programma via Ouderlijk toezicht wordt geblokkeerd, wordt er een bericht weergegeven met de melding dat het programma is geblokkeerd. Door op een koppeling in het bericht te klikken, kan het kind vervolgens om uw toestemming vragen voor het gebruiken van het spelletje of het programma. U kunt toestemming geven door uw accountgegevens op te geven.

U moet een eigen administratoraccount gebruiken om Ouderlijk toezicht voor uw kind in te stellen. Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat elk kind waarvoor u Ouderlijk toezicht wilt instellen, beschikt over een standaardgebruikersaccount. Ouderlijk toezicht kan namelijk alleen worden toegepast op standaard gebruikersaccounts. Zie Wat is een gebruikersaccount? voor meer informatie over gebruikersaccounts en het instellen van gebruikersaccounts.

Naast de tools van Windows kunt u aanvullende tools installeren, zoals webfilters en activiteitenrapporten van andere serviceproviders. Zie Hoe voeg ik aanvullende tools aan Ouderlijk toezicht toe? voor meer informatie.

Ouderlijk toezicht inschakelen voor een standaard gebruikersaccount

 1. Open Ouderlijk toezicht door achtereenvolgens te klikken op de knop Start, op Configuratiescherm en ten slotte op Ouderlijk toezicht voor elke gebruiker instellen onder Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht.‌ ‌ Als u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.
 2. Klik op het standaardgebruikersaccount waarvoor u Ouderlijk toezicht wilt instellen. Als het standaardgebruikersaccount nog niet is ingesteld, klikt u op Een nieuw gebruikersaccount maken om een nieuw account in te stellen.
 3. Klik onder Ouderlijk toezicht op Ingeschakeld: huidige instellingen toepassen.
 4. Wanneer u Ouderlijk toezicht eenmaal hebt ingeschakeld voor de standaard gebruikersaccount van uw kind, kunt u de afzonderlijke instellingen aanpassen:
  • Tijdslimieten. U kunt de tijden beperken waarop uw kinderen zich bij de computer mogen aanmelden. Door middel van tijdslimieten kunt u voorkomen dat kinderen zich op de opgegeven tijden aanmelden. U kunt verschillende aanmeldingstijden opgeven voor elke dag van de week. Als ze aangemeld zijn wanneer de toegewezen tijd verstrijkt, worden ze automatisch afgemeld. Zie De tijden beperken waarop kinderen de computer mogen gebruiken voor meer informatie.
  • Ontspanning U kunt de toegang tot spelletjes beperken, een leeftijdscategorie kiezen, de typen inhoud kiezen die u wilt blokkeren en de toegang tot spelletjes zonder classificatie of specifieke spelletjes blokkeren of toestaan. Zie Bepalen welke spelletjes kinderen mogen spelen voor meer informatie.
  • Specifieke programma’s toestaan of blokkeren. U kunt voorkomen dat kinderen bepaalde ongewenste programma’s starten. Zie Voorkomen dat kinderen bepaalde programma’s gebruiken voor meer informatie.

Download  Windows Live Family Safety.

Klik hier voor de handleiding:   Ouderlijk toezicht (Windows Live Family Safety) installeren