internet-valkuil-300x168Leerkrachten voelen zich gemiddeld gesproken weinig zelfzeker in het managen van cyberpestgedrag. Dat blijkt uit een bevraging van 266 leerkrachten uit het voltijds gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs in de vijf Vlaamse provincies.

“Ook hebben leerkrachten hierover uiteenlopende percepties”, zegt master in de Gezondheidsvoorlichting en -Bevordering Marilyn Tyteca (UGent). “In de aanpak van cyberpesten is het echter belangrijk dat leerkrachten zich zelfzeker voelen om actiemaatregelen te ondernemen. Ze hebben namelijk een belangrijke identificerende en superviserende rol en staan dagelijks in contact met leerlingen.”

Onzeker
Een mogelijke verklaring is dat de helft van de leerkrachten vindt dat ze onvoldoende zijn opgeleid om cyberpesten te herkennen en aan te pakken. “Daarenboven vindt √©√©n vierde het moeilijk om cyberpesten te begrijpen, aangezien ze weinig van sociale media kennen. Dat is opmerkelijk, aangezien heel wat inspanningen werden en worden ondernomen om cyberpesten onder de aandacht van leerkrachten te brengen”, klinkt het.

Aanpakken
De meeste leerkrachten voelen zich wel verantwoordelijk om actiemaatregelen te nemen en beschouwen zichzelf als mogelijk vangnet voor de melding van cyberpestincidenten. Het doorverwijzen naar derden, zoals bijvoorbeeld zorgleerkrachten of CLB-medewerkers, vinden ze de meest effectieve actiemaatregel.

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat de meeste Vlaamse leerkrachten cyberpesten als een probleem in het middelbaar onderwijs beschouwen, maar er is geen uitgesproken mening of het vaak voorkomt. “Ten slotte is het van belang verder oog te hebben voor het standpunt van leerkrachten. Als ze cyberpesten als weinig problematisch, of huidige maatregelen als weinig effectief beschouwen, dan bestaat de mogelijkheid dat een top-down implementatie van programma’s haar doel mist om cyberpesten te doen afnemen”, luidt het besluit.

BRON: HLN.BE